עופות וביצים מגידולי חופש

מסופקים טריים מידי יום

התרנגולות שלנו גדלות בחוות מקומיות בתנאי חופש עם גישה תמידית למים ולאוכל, בידי מגדלים מוכרים ואמינים.

"תכנית טיפוח בעלי החיים של אלברטה" קובעת תקנים לגבי הטיפול בבעלי חיים בכל החוות בקנדה. העופות, ההודו, הברווז וביצי החופש שלנו, כולם מגידולי חופש, סווגו כראויים למאכל אדם לפני שהגיעו אל מטבחינו, כשהם טריים ושופעי כל טוב.

chicken

chicken-colour

עופות מגידולי חופש
חוות מקומיות

התרנגולות שלנו גדלות בחוות מקומיות בתנאי חופש, בידי מגדלים מוכרים ואמינים, כגון אליידה מחוות מקו. התרנגולות שלנו, הגדלות ללא אנטיביוטיקה או תוספים הורמונליים, מסווגות כראויות למאכל אדם ומגיעות טריות מדי יום – כך שהן אינן עוברות הקפאה, אינן מכילות חומרים משמרים ושופעות כל טוב.


turkey
Watch Video

turkey-colour

הודו מגידולי חופש
חוות מקומיות

ההודו שלנו גדל בתנאי חופש בחוות מקומיות בידי מגדלים מוכרים ואמינים, כגון אסטריד ולטהאוס מחוות ההודו פיין פארק שבאלברטה שטופת השמש. תרנגולי ההודו שלנו, הגדלים ללא אנטיביוטיקה או תוספים הורמונליים, מסווגים כראויים למאכל אדם ומגיעים למטבחינו טריים מדי יום, כך שהם אינם עוברים הקפאה, אינם מעובדים ואינם מכילים חומרים משמרים.

duck suppliers

duck-colour_0

ברווז מגידולי חופש
אורורה, אונטריו

ברווזי החופש שלנו, הגדלים על תזונה של גרעינים טבעיים ומי באר, מסופקים בידי קינג קול דאק – הספק המורשה שלנו באורורה, אונטריו. ברווזי המולארד מסווגים כראויים למאכל אדם, מגיעים טריים מדי יום ושופעי טוב וטעם.


eggs
Watch Video

egg-colour_0

ביצי חופש
חוות מקומיות

ביצי החופש שלנו מהוות מזון מושלם – הן עשירות בחלבונים ובשומנים מזינים. הביצים מגיעות למטבחינו טריות ושלמות – לעולם לא קפואות או מיובשות – וללא חומרים משמרים, והן מסופקות בידי איכרים מוכרים ואמינים, כמו גייסון מרוזמרי, אלברטה.