Visoki udio svježih mesnih sastojaka

POLOVICA MESNIH SASTOJAKA JE SVJEŽA ILI SVJEŽE SMRZNUTA

Vjerujemo da je manje prerade bolje. Zato je do 50% mesa, ribe, peradi i jaja koje stavljamo u ACANU, dostavljeno svježe ili svježe smrznuto u najhranjivijem obliku, pružajući hranjive sastojke i okus za kojim psi instinktivno žude.

KADA KAŽEMO SVJEŽE MI TO I MISLIMO!

Zamrzavanje je jedini oblik konzervacije našeg svježeg mesa, a svježe smrznuto meso je brzo zamrznuto na vrhuncu zrenja kako bi se sačuvala njegova prirodna hranjiva vrijednost. Za očuvanje cjelovitosti naših svježih sastojaka, ACANA se obrađuje u malim serijama pri niskim temperaturama (90C/195F).

Svježe meso je prepuno bjelančevina, masti, vitamina i minerala u njihovom najhranjivijem obliku. Svi naši mesni sastojci dolaze isključivo od životinja prikladnih za ljudsku prehranu.