შინაური ფრინველი & კვერცხები

ყოველ დღე ახალი

ჩვენი შინაური ფრინველები ადგილობრივ ფერმებზეა გაზრდილი ჩვენი ნდობით აღჭურვილი პირების მიერ. ისინი თავისუფლად იზრებიან ველებზე და სუფთა წყლისა და საკვების მუდმივი მარაგი გააჩნიათ.

ალბერტას ცხოველების მოვლის პროგრამა კანადის ცხოველების მოვლის სტანდარტებს მისდევს. ჩვენი ქათმები, ინდაურები, იხვები და კვერცხები ადამიანთა მოხმარებისთვის ვარგისად არის აღიარებული, სანამ, სიკარგით სავსე, ჩვენს სამზარეულოებამდე მოდის.

chicken

chicken-colour

თავისუფლად გაზრდილი ქათმები
ადგილობრივი ფერმები

Cobb-ის ქათამი თავისუფლად იზრდება ადგილობრივ ფერმებზე, ჩვენი ნდობით აღჭურვილ პირებთან, როგორიცაა ალეიდა მეკოს ფერმებიდან. ანტიბიოტიკებისა და ჰორმონალური დანამატების გარეშე გაზრდილი ჩვენი ქათმები, ადამიანთა მოხმარებისთვის ვარგისად არის აღიარებული, სანამ ჩვენამდე მოვიდოდეს.


turkey
Watch Video

turkey-colour

ინდაურები
ადგილობრივი ფერმები

ინდაურები თავისუფლად იზრდებიან ადგილობრივ ფერმებზე, ჩვენი ნდობით აღჭურვილ პირებთან, როგორიცაა ასტრიდ ველტუისი მზიანი ალბერტას ფაინ პარკის ფერმებიდან. ანტიბიოტიკებისა და ჰორმონალური დანამატების გარეშე გაზრდილი ჩვენი ინდაურები, ადამიანთა მოხმარებისთვის ვარგისად არის აღიარებული, სანამ ჩვენამდე მოვიდოდეს.

duck suppliers

duck-colour_0

იხვები
აურორა, ონტარიო

ნატურალურ მარცვლეულსა და ჭის წყალზე, თავისუფლად გაზრდილ მულარდის იხვს ქინგ ქოული გვაწვდის, აურორა ონტარიოდან. ადამიანთათვის ვარგისად აღიარებული იხვები, ახალი და სარგებლით სავსე მოაქვთ ჩენამდე.


eggs
Watch Video

egg-colour_0

ბუდის კვერცხები
ფერმის ველები

ცილებითა და ცხიმებით სავსე ჩვენი ბუდის კვერცხები, არაჩვეულებრივი საკვებია, რომელიც არ შეიცავს კონსერვანტებს. ადგილობრივ ფერმერებს, როგორიცაა ჯეისონი როზმერი, ალბერტადან, ისინი ახალი და მთელი მოაქვთ ჩვენამდე.