Biologically Appropriate

EN NY KLASSE KJØTTBASERTE FÔR FOR Å SPEILE DEN EVOLUSJONÆRE DIETTEN.

Gråulven er stamfaren til alle tamhunder. Den afrikanske villkatten er stamfaren til alle tamkatter. Selv om år med avl har resultert i hundrevis av “ulikt utseende” ulver og villkatter forblir innsiden uforandret.

Faktisk er spiseanatomien til moderne hunder den samme som deres nærmeste slektning ulven, så det er ingen overraskelse at deres ernæringsbehov også forblir de samme

VÅRT “BIOLOGISK KORREKTE” PRINSIPP ER ENKELT: SPEILE MENGDEN, FERSKHETEN OG VARIASJONEN AV KJØTT, SOM NATUREN UTVIKLET HUNDER OG KATTER TIL Å SPISE.

ACANA’s næringsrike kjøttinnhold speiler hunden og kattens evolusjonære diett uten høyglykemiske karbohydrater. vegetabilske proteiner, syntetiske tilsetninger og alt annet som naturen ikke mente at hunden eller katten skulle spise.