BIBLIOTEK

Vår Biologisk Korrekte oppskrifter er basert på den næringsrike filosofien at hunder og katter trenger næring som er i tråd med deres evolusjonære tilpasning og stortrives på dietter som inneholder ferske og varierte kjøttingredienser.

Det er derfor våre ACANA og ORIJEN dietter er fullstappet med animalsk protein av høyeste kvalitet, har et næringsrikt og balansert innhold av fettsyrer, inneholder begrensede (og lavglykemiske) karbohydrater, og er naturlig rikt på vitaminer og mineraler som vil gi hunden og katten din komplett næring – akkurat som naturen mente det.

DOKUMENT

 • MYTENE OM HØYT PROTEININNHOLD

  Sammendrag: Artikkelen ser nærmere på myter og usannheter om sammenhengen mellom proteinrike dietter og nyresvikt hos hunder. Resultater fra flere eksperimentelle studier på hunder har ikke funnet beviser på at redusert proteininntak har noen fordeler knyttet til nyrefunksjon.

 • HØYT PROTEININNHOLD OG VEKTNEDGANG FOR KATTER

  Sammendrag: Studien undersøker effektene av proteinrike dietter på vektreduksjon hos katter. Resultatet viser at overvektige katter på en proteinrik diett hadde et større fetttap enn katter som ble fôret 30% protein. Katter som hadde en svært proteinrik diett oppretthold også i større grad en slank kroppsmasse, som reduserer faren for nye vektproblemer.

 • HØYT PROTEININNHOLD OG VALPER AV STORE RASER

  Sammendrag: Denne artikkelen undersøker veksten og utviklingen til Grand Danois valper fôret ulike mengder protein. Funnene viser at proteininntak ikke hadde noen effekt på kalsium metabolisme og feilutvikling av skjelett hos voksende valper av store raser. Feil beinformasjon var likt fordelt blandt lav- og høyproteingrupper, noe som tilsier at genetikk og mineralkomposisjoner av dietten har mer påvirkning på skjelettutvikling hos store hunderaser.

 • EFFEKTER AV HØYT PROTEININNHOLD ….

  Sammendrag: Denne artikkelen ser nærmere på effekten av proteinkonsentrasjonen i dietter på ulike pattedyr, med fokus på selskapsdyr og rotter. Artikkelen presenterer en rekke studier som bekrefter at protein ikke forårsaker nyreskade hos hunder og rotter fremstår ikke som passende representanter av nyrefunksjon hos hunder. Artikkelen demonstrerer også at å begrense proteiner hos eldre hunder ikke har en beskyttende effekt mot kronisk nyreskade.

 • MATTRYGGHET : PROTEINER GJENNOM DIETT

  Sammendrag: Artikkelen ser på beviser rundt mattryggheten til proteiner som inntas gjennom hunders diett. Det konkluderes med at proteiner ikke har en negativ virkning på nyrefunksjon og at det å begrense inntaket av proteiner hos godt voksne hunder er unødvendig og kan gå ut over dyrets helse.

 • SAMMENLIGNING AV FANGEDE OG FRITTGÅENDE ULVER

  Sammendrag: Studien sammenligner biokjemisk serum hos vill gråulv som har et naturlig kosthold og gråulv i fangenskap som er på en vanlig hundefôr diett. Den demonstrerer at ernæring, aktivitetsnivå og miljø har betydelig effekt på biokjemiske serumverdier og bør redegjøres for når resultater av blodanalyse tolkes.

 • Å FORSTÅ ROVDYR

  Sammendrag: Artikkelen starter med en gjennomgang av spiseanatomien til hunderog katter, og deres evolusjonære tilpasning til kjøtt- og proteinbaserte dietter. Champion’s White Paper gir en grundig forklaring på den Biologisk Korrekte næringsfilosofien. White Paper dekker også historien til konvensjonelt hundefôr og forklarer hvorfor både hunde- og kattefôr ble til og hvordan de fortsetter å bruke råvare ingredienser og produserer karbohydratbaserte fôr. Dokumentet konkluderer med å gjennomgå de mange mytene om hunde- og kattefôr som møter forbrukeren i valget av et passende fôr til sine hunder eller katter.

 • PROTEIN OG NYREFUNKSJON HOS KATTER

  Sammendrag: Denne studien evaluerer effekten av proteininnhold i kosthold på nyrefunksjon hos 23 sunne, kastrerte hunnkatter. Målet var å avgjøre hvor vidt katter som spiser en diett med høyt proteininnhold ville ha høyere serum av utskilt urinstoff nitrogen (UN) og kreatininverdier uten påviselig endring i nyrefunksjon, avgjort av en urinprøve.